<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> egerland


Home
Welkom
Kapelmeester

Orkest

Agenda

Discografie

Video

Liedteksten

Foto's
Pers

Egerland
Ernst Mosch Bibliografie
Radio
Contact
Links
Gastenboek

 

Egerland

Vert. uit Wikipedia encyclopedie

Het Egerland (Eghaland, Tsjechisch Chebsko) is een gebied in het westen van Bohemen, genoemd naar de gelijknamige rivier en stad (tegenwoordig Cheb). Het werd al onder de benaming “Regio Egire”(1135) of “Provincie Egrensis” (1218) in de geschiedenisliteratuur vermeld. In het bronboek “Monumenta Egrana” van de Egerer stadsarchivaris Heinrich Gradl zijn belangrijke bronnen over de geschiedenis van het Egerland verzameld. “Regio Egrensis werd onlangs door de grensoverschrijdende regionale ruimtelijke ordening gereactiveerd.

Onder het begrip Euregio Egrensis is een maatschappelijk erkende vorm van grensoverschrijdende samenwerking in Midden Europa ontstaan. In 1991 opgericht werd de organisatie tot een wegbereider voor samenwerking tussen Duitsland en Tsjechië. Naast de Euregio Egrensis hebben de nabij de grens gelegen plaatsen rond de Vogtlandse drielandenpunt- plaatsen van de “Böhmische Vogtlands” en van de Vogtland kring- zich tot de Tsjechisch-Duitse microregio-vrienden in het hart van Europa aaneengesloten.

Eerst moet echter onderscheid gemaakt worden tussen het historische en het huidige Egerland.

Het historische Egerland omvat ongeveer het huidige district Eger en werd op grond van een verpanding van het Land wegens trouwe dienst in het jaar 1322 aan Luxemburg overgedragen. Dit had tot gevolg, dat het Egerland lange tijd een eigen Landdag bezat.

Het gebied in de regio Karlsbad strekt zich uit van het zogenaamde Egerer Bekken tot aan Karlsbad. Het gebied was tot 1945 door Duitsers (ongeveer 800.000 inwoners) gekoloniseerd, die grotendeels na de 2.de wereldoorlog verdreven werden. Nochtans dragen ook tegenwoordig veel bewoners van de regio Duitse namen. In het gebied Falkenau ligt bovendien een der centra van de huidige Duitse minderheid in Tsjechië.
Er zijn daar gemeenten met tot 6% Duitse bevolking.
De oppervlakte van Egerland bedraagt 7466 km².

Typisch voor het Egerland zijn de statige vakwerkhoven met grote pakhuizen, die door Frankische emigranten gebouwd werden. Naast de landbouw vestigden zich ook, vooral in het Ascher gebied, de textielindustrie. In het Falkenauer Bekken werd bruinkool gedolven en in Alt- en Neurohlau, Neusattl en Chodau was de porselein industrie dominerend. Daarnaast hadden de ambachtslieden een goede naam opgebouwd.

Muziek

Ernst Mosch, geboren op 7 november 1925 in Zwodau (tegenwoordig: Svatava) bij Falkenau (tegenwoordig Sokolov), richtte in 1956 die Original Egerländer Musikanten op. Hij werd ook als de koning van de blaasmuziek aangeduid. Met zijn beroemde orkest speelde hij Polka’s, zoals de “Amboss-Polka”, Marsen zolas de ”Egerländer Musikantenmarsch” of “Wir sind Kinder von der Eger”. Bovendien maakte hij indruk met walsen zoals “Abschied vom Liebchen”.

Bovendien was het Egerland tot na de tweede wereldoorlog het laatste Duitssprekende gebied, waarin de traditionele Böhmische doedelzak (“Bock” genoemd) werd gespeeld.

Hoasnotoutara

De Hoasnotoutara knoop, zoals hierboven weergegeven, wordt alom gedragen bij klederdracht alleen in de gebieden van het Egerland.

Links:
Bund der Egerländer

Geschichte des Egerlandes
Landschaft Egerland
Egerland-Museum Marktredwitz
Bezirkmuseum in Cheb/Eger
Euregio-Egrensis

Naar boven

  Home | Welkom | Kapelmeester | Ernst Mosch | Egerland | Agenda | Pers | Discografie | Bibliografie | Het Orkest | Foto's | Video | Liedteksten | Contact | Radio | Links | Gastenboek |